Keltisch Maanjaar in een nieuw jasje

Het online programma Keltisch Maanjaar is vernieuwd. Het is nog steeds een laagdrempelige manier om kennis te maken met het Keltisch gedachtegoed, het ritme van de maan en hoe jij je daarmee kan verbinden. Dat verbinden doe je vanuit de plek waar jij woont. Je ontvangt bij aanvang van elke maancyclus de achtergrond die past bij het thema van de maan, aangevuld met verhalen van vroeger, suggesties om de omgeving bij jou in de buurt te onderzoeken terwijl je loopt te mijmeren op vragen van wat de natuur jou laat zien. Daarnaast is er een besloten FB groep om te delen met andere vrouwen. Dat was er allemaal al en dat blijft zo!

Wat is nieuw? Nou dat je nu ook een creatieve uitndodiging ontvangt. Elke maancyclus krijg je een idee aangereikt om op creatieve wijze uiting te geven aan wat er in jou leeft. En er is nog meer: Een foto an deze creatieve uiting met eventueel een kort verslag van jouw belevenissen van de eerste drie weken ind e maancyclus stuur je op en daar krijg je een vraag op terug. Een vraag om in de laatste dagen van de maancyclus om je te verbinden met jezelf en met jouw natuur.

Voor nog geen €11,- per maand doe je een heel jaar mee! Meld je aan via info@jaarcirkels.nl

Voor meer informatie: https://jaarcirkels.nl/?page_id=137

Yvette

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *